อัลบั้มภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​และให้ขวัญ​กำลัง​ใจ​แก่​เจ้าหน้าที่​ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่​จุดคัดกรอง
* อัลบั้ม *
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​และให้ขวัญ​กำลัง​ใจ​แก่​เจ้าหน้าที่​ผู้ป
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​และให้ขวัญ​กำลัง​ใจ​แก่​เจ้าหน้าที่​ผู้ป
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2564
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสียงผู้ที่กักตัว
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสียงผู้ที่กักตัว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2564
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ปร
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ปร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2564
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องโครงการชลประทานจันทบุรี ถนนทดแทน
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องโครงการชลประทานจันทบุรี ถนนทดแทน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
การแถลงลงนโยบายนายกเทศมนตรี
การแถลงลงนโยบายนายกเทศมนตรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยช้างป่า
ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยช้างป่า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างประปา ม.1 , ม.10 ถนน และซ่อมเสริมผิวจราจ
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างประปา ม.1 , ม.10 ถนน และซ่อมเสริมผิวจราจ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2563
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2563
เทศบาบตำบลพวา แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และ
เทศบาบตำบลพวา แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น ป
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น ป
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2563
BIG CLEANING DAY ( กิจกรรม 5 ส. ) ณ เทศบาลตำบลพวา
BIG CLEANING DAY ( กิจกรรม 5 ส. ) ณ เทศบาลตำบลพวา
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2563
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู ม.8
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู ม.8
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2563
ประชาสัมพันธ์!!!!  รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่ม
ประชาสัมพันธ์!!!! รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่ม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2563

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในกลุ่มวังโตนด จังห
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในกลุ่มวังโตนด จังห
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2563
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนต
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนต
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2563
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลตำบลพวา
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลตำบลพวา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2563
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลตำบลพวา ครั้งที่1/256
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลตำบลพวา ครั้งที่1/256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2563
โครงการราษฏรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “การสร้า
โครงการราษฏรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “การสร้า
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2563