มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสียงผู้ที่กักตัว
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสียงผู้ที่กักตัว
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ปร
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ปร
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องโครงการชลประทานจันทบุรี ถนนทดแทน
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องโครงการชลประทานจันทบุรี ถนนทดแทน
การแถลงลงนโยบายนายกเทศมนตรี
การแถลงลงนโยบายนายกเทศมนตรี