อัลบั้มภาพ : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​และให้ขวัญ​กำลัง​ใจ​แก่​เจ้าหน้าที่​ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่​จุดคัดกรอง