ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพวา เป็นเทศบาลตำบลพวา... ::  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... :: เทศบาลตำบลพวาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป click เพื่อดูรายละเอียด   

 
 
 

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553

     ด้วยอำเภอแก่งหางแมว ร่วมกับ สภาวัฒธรรมอำดภอแก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแก่งหางแมว ได้จัดทำโครงการแห่และถวายเทียนพรรษาของอำเภอแก่งหางแมว ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดเขาวงกตรุจิวงศาราม

     องค์การบริหารส่วนตำบลพวาจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลพวาและตำบล ใกล้เคียงทุกท่านร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียในพื้นที่ตำบลพวา
รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2558
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2557
รายงานการเงิน เดือน มกราคม 2558
รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2557
รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2557
ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6

หน้าที่ << 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

 
 
 
หน\E9\D2\E1รก | \BCลงาน\E0\B7ศบ\D2\C5 | สถาน\B7\D5\E8\CAำคัญ | \A1\C3ะดาน\A1\C3ะท\D9\E9 | \B5ิด\B5\E8\CD\E0\B7ศบ\D2\C5
\A1\D2\C3\E1สด\A7\BC\C5หน\E9\D2\E0\C7\E7\BAไซต\EC\A8\D0\CA\C1\BA\D9รณ\EC\B7\D5\E8\CAุด\CA\D3\CB\C3ับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.