ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพวา เป็นเทศบาลตำบลพวา... ::  ทต.พวา เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา ระหว่างวันที่ 1... ::  ทต.พวา ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25... ::  

 
 
 

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553

     ด้วยอำเภอแก่งหางแมว ร่วมกับ สภาวัฒธรรมอำดภอแก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแก่งหางแมว ได้จัดทำโครงการแห่และถวายเทียนพรรษาของอำเภอแก่งหางแมว ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดเขาวงกตรุจิวงศาราม

     องค์การบริหารส่วนตำบลพวาจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลพวาและตำบล ใกล้เคียงทุกท่านร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพวา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลพวา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในเขตเทศบาลตำบลพวา
ประกาศกำหนดทำเลราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปี ปี 2557
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี

หน้าที่ << 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.