ดาวน์โหลดแบบฟอร์ สำนักปลัด
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน-งานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
แบบคำร้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
แบบคำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1